Gerai pagalvok, ko nors norėdamas, nes norai gali imti ir išsipildyti.

Labai rami, jauki, romantiška knyga. Gera ją skaityti prieš miegą. Tik retkarčiais šmėsteli mintis, kokios patvirkusios tos anglų rašytojos.

O gal aš per daug puritoniška? Jei mano šeimoje ir giminėje to nėra, tai nereiškia, kad kitur to nėra. Gal?

Priglaustas žydų kilmės austras muzikantas (su žmona) patvarko tetą ir tris jos dukterėčias. Jauniausiajai tuo metu tėra kokie dvylika metų. Pusbrolis įsimyli savo pusseserę, nori ją vesti, tiesa, tai nepavyksta, bet permiegoti jie suspėja. Teta atima nekaltybę savo sūnėnui, šis nori ją vesti, dvylikos metų amžiaus skirtumas, o tetos pusseserė, sūnėno mama, po daugelio metų savo pusseserei priekaištauja, kad ji nesutiko. Knyga baigiama viltimi, kad jau šiais laikais, jau nusenę  ir daug ko patyrę gyvenime pusbrolis ir pusseserė kartu pagaliau suras laimę…

Patiko (0)

Rodyk draugams